Campus in de publiciteit?

Met regelmaat worden wij gevraagd mee te werken aan een (wetenschappelijk) onderzoek of om een bijdrage te leveren aan een congres. De reden hiervoor is om dat we op de campus, vanuit onze visie op leren, dingen net anders (proberen te) zien. We doen hier graag aan mee, omdat we anderen willen inspireren, zelf willen leren en omdat we hier anderen voor nodig hebben.

In het land zijn vele initiatieven om het onderwijs te verbeteren. 
Een van de initiatieven is tegen de prestatiedruk in het onderwijs (zie flyer in bijlage). Wij buigen dit liever om. Ditmaal zijn we gevraagd iets te vertellen over hoe wij met dit thema omgaan. Via onderstaande link een prachtig interview met onze collega uit unit F, Rosanne:

Interview met Rosanne

Via deze link het verhaal over de beweging richting campus 3.0.: 

Interview met Dorien