Hoe werken we aan sociale veiligheid op de campus?

Met de decembermaand voor de deur is het een mooi moment om even terug te kijken op afgelopen periode. Een periode waarin de kinderen de nieuwe kinderen in de unit en soms ook een nieuwe meester of juf hebben leren kennen. Tijdens de eerste weken hebben we de focus gelegd op ‘samen’. Wat betekent dit voor ons en hoe werken we met elkaar samen?

We gebruiken hier onder andere de startweken van de Kanjertraining voor. Hierin komen allerlei activiteiten voor die gericht zijn op een positieve groepsvorming. In iedere unit waren er kennismakingsspellen en vertrouwensoefeningen. Ook is er aandacht voor de petten van de Kanjertraining. Naast de oefeningen en de spellen proberen we ook zo goed mogelijk in te spelen op wat er dagelijks gebeurt in de unit. Door samen te reflecteren komen we tot unit afspraken met en door de kinderen. In de tweede periode hebben we de focus meer gelegd op zelfstandigheid en het reflecteren op jezelf.

We hebben ook dit jaar meegedaan met ‘De week tegen het Pesten’. Hierbij is er in de bovenbouw units gekeken naar het verschil tussen pesten, plagen en ruzie. Het thema van dit jaar was ‘Goed voor elkaar’, wat ook goed aansloot bij onze focus.

In de units D, E en F zijn de afgelopen weken de vragenlijsten rondom sociale veiligheid ingevuld door de kinderen. Deze hebben we geanalyseerd waardoor we een beeld hebben over hoe de kinderen de veiligheid en de sfeer in de groep ervaren. Waar dat nodig zijn we met de kinderen en elkaar in gesprek gegaan.

Natuurlijk blijven we in de rest van het onderwijsjaar aandacht schenken aan positieve groepsvorming.
We wensen jullie een fijne decembermaand!

Namens alle teamleden,  Jeroen (teamlid unit E en pedagogisch coach 0-12 jaar)

Finn (10 jaar), unit E:
‘Door de Kanjertraining is het gezelliger in de klas. Kinderen denken beter na over wat ze beter niet kunnen doen en houden er sneller mee op. Ik vind het goed dat de juffen en meesters het in de gaten houden. Als iemand het gevoel heeft dat hij gepest wordt dan moeten de leerkrachten dat weten. Want dat is niet leuk en dan kunnen ze wat extra op hem letten of naar hem toe gaan.’

Tamara, leerkracht in unit E:
‘Wat ik heel positief vind is dat we allemaal dezelfde taal spreken tegen kinderen, we spreken ze op dezelfde manier aan en dat zorgt voor veel duidelijkheid voor de kinderen.’