Werken in opvang en onderwijs op de campus?

Wij zijn het gaan doen! Hoewel wet en-regelgeving, cao’s en geldstromen nog niet op elkaar zijn afgestemd, weten wij wel welke doorgaande lijn we voor kinderen beogen. Toen wij voor team onderwijs de coachrollen initieerde (functies LC), wisten we: deze rol gaan we inzetten van 0-12 jaar!

En wat levert dit veel op, zowel voor teamleden, kinderen en ouders. Onze 4 coaches (1 Daltoncoach, 1 HB-coach, 2 pedagogisch coaches) fungeren als expert. Zij delen de meest recente inzichten, maar ook zijn zij waardevol als klankbord, critical friend en inspirator.

Dorothy, pedagogisch medewerker La Pinta: Ik ben heel blij dat Susanne, pedagogisch coach, met mij mee kon komen kijken op de groep toen ik mij zorgen maakte over een van onze kinderen. De lijnen zijn kort, dus we kunnen intern snel schakelen. Ook als kinderen doorstromen naar het onderwijs!

Janine, leerkracht en Daltoncoach: Voor mij is het heel leuk om mijn kennis te delen met collega’s. Van vakantie tot vakantie staat er een Daltonkernwaarde centraal op de campus, dus een kleine moeite om inspiratie niet alleen voor ons onderwijs te verzorgen, maar voor alle teamleden. Ik leer ook veel van de wereld van het jonge kind!